چرا بیاد نمی اورم ؟
من از یاد های خویش خواهم گریخت
لااقل مرا تو به یاد خواهی اورد
!

دسته ها : شعر
شنبه نهم 6 1387
X